top of page

ORGANISEER EEN STUDIEDAG

Naast studiekeuze bootcamps en individuele studiekeuzebegeleiding is er ook een programma voor scholen: een studiekeuzedag.

WHY?

 • Jaarlijks nemen 14.000 jongeren een tussenjaar

 • 70% van de eindexamenkandidaten twijfelt over wat de juiste studiekeuze is

 • 20% wisselt van studie tijdens het eerste jaar

 • 25% van de eerstejaars studenten valt uit

 • 49% van de Havisten heeft na 6 jaar een Bachelor diploma behaald

Een studiekeuze maken is voor de meeste jongeren niet gemakkelijk. Het studieaanbod is enorm. De marketingmachines bij hogescholen en universiteiten staan volop aan: veel studies lijken aantrekkelijk en gegeven informatie ervaren jongeren niet als onafhankelijk.

Veranderingen ten aanzien van studiefinanciering (de studielening) leiden bij jongeren en ouders tot behoefte aan een bewustere studiekeuze, waarbij ook het carrièreperspectief van een studie van toenemend belang is.

De arbeidsmarkt verandert immers in hoog tempo. Banen verdwijnen, nieuwe ontstaan. Jongeren en ouders zijn benieuwd wat hierin de trends zijn.

Al deze factoren maken het kiezen van een studie voor de meeste jongeren tot een uitdaging. Jaarlijks leidt het studiekeuzedilemma tot studiekeuze-uitstel (tussenjaar) en studie-uitval.

HOW?

Mijn visie is dat inzicht in wie je bent, wat je wilt en wat je kunt, zal leiden tot een intrinsiek gemotiveerde studiekeuze. De Student Profiel Analyse (SPA) geeft een jongere inzicht in zijn/haar persoonlijkheid (Wie ben je?).

Het maakt inzichtelijk wat hem/haar drijft en welke taken en werkzaamheden het meeste energie geven.  Door een jongere te helpen in kaart te brengen van wat hij/zij kan (Wat kun je?) en waar zijn/haar interesses ligt (Wat wil je?) ontstaat de match met de optimale persoonlijke studiekeuze.

 

WHAT?

Kenmerkend voor de studiekeuzedag is dat deze doelgericht, persoonlijk en concreet is en gegeven wordt door gecertificeerde studiekeuzebegeleiders.

Doel van de dag is:

 • verkrijgen van meer zelfinzicht

 • opstellen van een persoonlijke studie top 5

 • opstellen concreet studiekeuzeactieplan

Uitgangspunt van de werkwijze is de Student Profiel Analyse van Thomas Education. Dit gevalideerde gedragsassessment is op de DiSC-theorie gebaseerd en wordt voor aanvang van de studiekeuzedag door alle deelnemers ingevuld.

Het rapport van de SPA wordt voorafgaand aan de studiekeuzedag met de jongeren gedeeld. Ouders wordt gevraagd feedback te geven op dit rapport en aan te vullen waar nodig. Jongeren (en hun ouders) staan iedere keer weer versteld hoe treffend het rapport omschrijft wie ze zijn en wat ze motiveert.

Gedurende het ochtendprogramma wordt het zelfbeeld van de jongeren in interactieve sessies verder vergroot.  Dit geeft zelfvertrouwen en maakt het vinden van een passende studie persoonlijker en makkelijker.

Gecertificeerde begeleiders gaan met deze persoonlijke informatie met de jongeren aan de slag. Zij zoeken samen met jongeren naar passende studies en adviseren over inhoud van studies en carrièreperspectief.  Dit leidt gedurende het middagprogramma tot een persoonlijke studie top 5.

Ter afsluiting van de dag wordt een studiekeuzeactieplan door de jongere opgesteld. Dit plan omvat alle acties die nodig zijn om zelfstandig verder te komen met de studiekeuze. Het helpt de jongeren om hun voornemens te concretiseren.

Zij plannen bijvoorbeeld open dagen in, vragen brochures over studies aan en bereiden vragen voor die ze willen stellen tijdens open dagen en proefstudeerdagen.

Dit studiekeuze-actieplan wordt aan het einde van de dag in de groep gepresenteerd en met de ouders en mentor gedeeld.

 

ZELF STUDIEKEUZE BOOTCAMP® ADVISEUR WORDEN?

Wilt u als decaan of mentor zelf een Studiekeuze Bootcamp® kunnen geven aan leerlingen van uw school? Laat u opleiden tot Studiekeuze Bootcamp® adviseur.

De opleiding bestaat uit:

 • Twee PPA trainingsdagen. Hierin leert u het werkgedrag van mensen herkennen.

 • Een SPA opleidingsdag. Hierin leert u de PPA kennis te vertalen naar jongeren.

 • Een Studiekeuze Bootcamp® opleidingsdag. Deze dag leert u met de Studiekeuze Bootcamp® methode te werken

 • Twee stagedagen. Deze dagen kijkt u mee bij een Studiekeuze Bootcamp® en leert u van ervaren adviseurs.

Voor meer informatie kunt u mij bellen op: 06 50 690 304.

Open dagen van universiteiten en hbo’s bezoeken is net zoiets als shoppen. Als je niet van te voren bedenkt wat je nodig hebt, kom je met het verkeerde thuis.

bottom of page