top of page

General Intelligence Assessment

Dit assessment meet je vloeibare intelligentie. Het meet je cognitief vermogen en je trainbaarheid (hoe makkelijk leer jij nieuwe vaardigheden aan?) 

Op het moment dat je staat voor een nieuwe functie, zowel binnen als buiten je huidige organisatie geeft dit rapport je inzicht in hoe snel je je kunt inwerken in deze nieuwe rol en op welke manier dat voor jou het beste werkt. Leer jij bijvoorbeeld makkelijker door een en ander uitgelegd te krijgen door iemand anders, is het voor jou makkelijker je nieuwe zaken eigen te maken met plaatjes of met tekst? Jouw (nieuwe) werkgever kan daar dan op inspringen. 

Waarvoor wordt de GIA ingezet?

 

De GIA wordt gebruikt bij de werving van nieuw personeel, voor behoud en ontwikkeling, maar ook voor het managen van het personeel.

Bij werving en selectie geeft de GIA aan hoe makkelijk iemand nieuwe vaardigheden aanleert en zich verder kan ontwikkelen, heeft iemand potentieel of ontwikkelt iemand zich niet meer makkelijk. Om in deze krappe arbeidsmarkt personeel langer aan je te binden biedt de GIA inzicht in de uitdaging die diegene nog heeft. Je ontdekt welke medewerkers het beste reageren op training en ontwikkeling, welke aanleg ze hebben en welke begeleiding gewenst is. Managers verkrijgen inzicht in hoe medewerkers het beste taken kunnen oppakken en hoe en welke begeleiding gewenst is.

Gevalideerd assessment

 

Het bestaat uit 5 onderdelen, te weten redeneren, perceptiesnelheid, cijfersnelheid en accuratesse, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht. Het is een gevalideerd assessment. De 5 onderdelen worden op tijd gemaakt. Totaal duurt het maken van dit assessment gemiddeld 40 minuten. 

bottom of page