top of page

STUDENT PROFIEL ANALYSE

In de studiekeuze bootcamp® maken we gebruik van een gevalideerd gedragsassessment van Thomas International. Dit heet de Student Profiel Analyse (SPA). De basis voor het maken van een goede en passende studiekeuze is zelfinzicht. Wie ben ik? De Student Profiel Analyse wordt online (vanuit huis en van te voren) gemaakt en bestaat uit vragen met gedwongen woordkeuze en kan in ongeveer 10 minuten gemaakt worden.

 

 

 

 

De Student Profiel Analyse geeft jongeren (en hun ouders/verzorgers) inzicht in zichzelf, wat hun motiveert en waar hun talenten liggen. Dat geeft zelfvertrouwen, perspectief en motivatie, zodat het maken van en adviseren over studie- en beroepskeuzes eenvoudiger en beter onderbouwd kan worden.

 

De SPA is een gevalideerd assessment dat een goed inzicht geeft in het gedrag van jongeren. Het ontdekken van je persoonlijke talenten, zorgt ervoor dat je meer verantwoording durft te nemen voor je eigen keuzes en je (leer)prestatie. De SPA biedt ouders/verzorgers herkenning van en begrip voor verschillende gedragsstijlen. De begeleiding krijgt een nieuwe dimensie omdat je weet hoe je het beste uit die ander haalt. Het verbetert de interactie, afstemming in communicatie en samenwerking. Inzicht in gedrag vormt de basis voor persoonlijke groei en talentontwikkeling.

In de studiekeuze bootcamp® starten we daarom met de Student Profiel Analyse en besteden we 1-op-1 veel aandacht aan de toelichting van het rapport en aan het (vergroten van je) zelfinzicht.

Het rapport bestaat onder andere uit een woordboom (zie hiernaast), er wordt beschreven wat jou motiveert en wat je drijfveren zijn, wat je prettig vindt en wat je niet prettig vindt.Welke taken en werkzaamheden goed bij jou zouden kunnen passen en hoe je bij voorkeur te werk gaat. 

Dit resulteert in een positief zelfbeeld, verantwoordelijkheid voor eigen leer- en werkprestaties en groei naar zelfreflectie en zelfbewustzijn. Als je weet waar je unieke talenten liggen, wat je motiveert en energie geeft, kun je de volgende stappen zetten in je studiekeuze traject.

Meer weten of meteen een studiekeuze bootcamp® plannen, neem dan contact met mij op:

 

GEVALIDEERD GEDRAGSASSESSMENT

STUDENT PROFIEL ANALYSE IN DE STUDIEKEUZE BOOTCAMP

Voorbeeld van een woordboom uit de Student Profiel Analyse

bottom of page