top of page

Persoonlijk Profiel Analyse

Tijdens het loopbaanadviestraject maken we gebruik van een gevalideerd gedragsassessment van Thomas International. Dit heet de Persoonlijk Profiel Analyse (PPA). De basis voor het maken van een goede en passende keuze in je loopbaan is zelfinzicht. Wie ben ik? De Persoonlijk Profiel Analyse wordt online (vanuit huis en van te voren) gemaakt en bestaat uit vragen met gedwongen woordkeuze en kan in ongeveer 10 minuten gemaakt worden.

 

De Persoonlijk Profiel Analyse geeft volwassenen vanaf 21 jaar inzicht in zichzelf, wat hun motiveert en waar hun talenten liggen. Dat geeft zelfvertrouwen, perspectief en motivatie, zodat het maken van en adviseren over beroepskeuzes eenvoudiger en beter onderbouwd kan worden.

 

 

De PPA is een gevalideerd assessment dat een goed inzicht geeft in je gedrag. Het ontdekken van je persoonlijke talenten, zorgt ervoor dat je meer verantwoording durft te nemen voor je eigen keuzes en je (leer)prestaties. De PPA biedt herkenning van en begrip voor verschillende gedragsstijlen. De begeleiding krijgt een nieuwe dimensie omdat je weet hoe je het beste uit die ander haalt. Het verbetert de interactie, afstemming in communicatie en samenwerking. Inzicht in gedrag vormt de basis voor persoonlijke groei en talentontwikkeling.

Dit resulteert in een positief zelfbeeld, verantwoordelijkheid voor eigen leer- en werkprestaties en groei naar zelfreflectie en zelfbewustzijn. Als je weet waar je unieke talenten liggen, wat je motiveert en energie geeft, kun je de volgende stappen zetten in je loopbaan.

Meer weten neem dan contact met mij op:

Gevalideerd gedragsassessment

bottom of page