top of page
  • Foto van schrijverViviana Poort-Lerant

Numerus Fixus, Decentrale Selectie en Plan B: Wat Nu?

Stel je voor, je droomstudie heeft een numerus fixus. Nu rijst de vraag: wat zijn je kansen en nog belangrijker, welke alternatieven staan tot je beschikking? Laten we samen de ins en outs van dit systeem verkennen en zorgen dat je goed voorbereid bent.


Numerus Fixus in een notendop

Numerus fixus, letterlijk vertaald uit het Latijn als "vastgesteld aantal," beperkt het aantal studenten dat een bepaalde studie mag volgen. Dit systeem biedt verschillende manieren om studenten te selecteren, zoals toelatingsexamens, eindexamencijfers, of zelfs een (gewogen) loting.

In Nederland zijn er twee soorten numerus fixus:

  1. Opleidingsfixus: Hierbij zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding dan er beschikbare plaatsen zijn op nationaal niveau.

  2. Instellingsfixus: In dit geval zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding bij een specifieke instelling dan er beschikbare plaatsen zijn. Studenten kunnen nog steeds de opleiding volgen, maar misschien niet aan hun eerste keuze-instelling.


Decentrale selectie

In 1999 werd het "decentrale selectie" systeem ingevoerd als aanvulling op numerus fixus. Dit systeem regelde de toewijzing van minstens de helft van de studieplaatsen. Bovendien werden vanaf dat jaar studenten met een gemiddelde eindexamenscore van acht of hoger centraal toegelaten, de zogenaamde "8-plusplaatsen."


Vanaf het studiejaar 2017/2018 werd de centrale loting voor de "8-plusplaatsen" afgeschaft, wat betekent dat alle studieplaatsen nu via "decentrale selectie" worden toegewezen. Hierbij kiest de opleiding de studenten die het best passen bij hun programma. De aanmelding voor decentrale selectie moet vóór 15 januari gebeuren, en je ontvangt de uitslag vóór 15 april. Als je wordt afgewezen, heb je nog tijd om je aan te melden voor een alternatieve opleiding, oftewel, Plan B.


Voor welke studies er komend studiejaar een numerus fixus geldt wordt ieder jaar in december definitief bekendgemaakt. Meestal rond 5 december Je vindt ze dan hier


Regels voor Decentrale Selectie

Bij decentrale selectie zijn er enkele landelijke regels:

  • Je mag in één jaar maximaal aan twee verschillende decentrale selectieprocedures deelnemen, zelfs voor dezelfde opleiding bij verschillende instellingen. Dit geldt echter niet voor studies zoals geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie en mondzorgkunde. Daar mag je slechts aan één instelling deelnemen.

  • Studenten mogen in totaal maximaal drie keer deelnemen aan een selectieprocedure voor een opleiding. Maar opnieuw, dit varieert voor verschillende studies, zoals geneeskunde, waarbij je niet driemaal aan dezelfde universiteit mag deelnemen.

Bij decentrale selectie kunnen soms ook eerdere schoolprestaties, intelligentietests, persoonlijkheidskenmerken en motivatie een rol spelen. De specifieke eisen variëren per onderwijsinstelling, dus zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de vereisten voordat je je aanmeldt.


Hieronder een tijdlijn voor je inschrijving:

Schema met data voor Numerus Fixus studies
Planning Numerus Fixus studie
Plan B: Voorbereid zijn is cruciaal

Wanneer je streeft naar een studie met numerus fixus en decentrale selectie, is het verstandig om alvast te zoeken naar alternatieve studies. Een goed Plan B kan van onschatbare waarde zijn als je wordt afgewezen. Overweeg studies die een solide basis vormen om in het volgende jaar alsnog toegelaten te worden tot je droomstudie. Denk bijvoorbeeld aan bewegingswetenschappen of farmaceutische wetenschappen als je geneeskunde ambieert. Maar bedenk wel of deze alternatieven echt bij jou passen, zowel in termen van wie je bent, wat je kunt, en wat je wilt.

Zorg er dus voor dat je op tijd op zoek gaat naar een Plan B, zodat je bij een mogelijke afwijzing van je eerste keuze ruimschoots de tijd hebt om je in te schrijven en met volle motivatie aan de slag te gaan.


Advies bij studiekeuze Bussum

Mocht je hulp nodig hebben bij je studiekeuze, overweeg dan een studiekeuze bootcamp® van slechts 4 uur. Hierbij krijg je meer zelfinzicht, een persoonlijke studie top 5 en een concreet studiekeuze-actieplan. Zo ben je verzekerd van een Plan B voor je numerus fixus studie. Bekijk ook mijn andere blog voor een handig overzicht van alternatieve studies voor alle numerus fixus opleidingen.


Meisje met de handen in het haar
Mijn studie is een Numerus Fixus Studie


164 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page